Garantie & Retourneren

Retourbeleid

Wilt u uw aankoop retourneren? Dat kan, binnen de 30 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in op de dag van levering. U kunt de aankoop ontbinden als het product ongebruikt is. Dit ontbindingsrecht geldt niet als u handelt in beroep of bedrijf, en wanneer de aankoop zaken betreft zoals aangegeven in BW B7: artikel 46d lid 4.

Leest u de onderstaande punten aandachtig door. 

– Orders/producten die specifiek voor u zijn samengesteld en besteld, kunt u niet retourneren.
– Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die aan de fabrikant zijn voorbehouden.
– Het is niet toegestaan handelingen te verrichten waardoor waardevermindering ontstaat.
– Producten mogen niet geïnstalleerd en/of aangesloten worden.
– Wanneer de producten binnen de bedenktijd incompleet, gebruikt, beschadigt of in verminderde toestand retourneert zullen wij deze schade bij u in rekening brengen. 

Annuleren

Wilt u een nog niet verzonden bestelling annuleren, neemt u dan binnen 2 dagen vóór de afleverdatum contact met ons op. Wij zullen de bestelling dan kosteloos voor u annuleren.

Garantie

Wettelijke garantie, deze geldt voor alle artikelen die u bij ons koopt. Dat wil zeggen, dat het product datgene is of doet, wat er in alle redelijkheid verwacht mag worden. 

Fabrieksgarantie, dit is een aanvullende garantie die vanuit de fabrikant van de producten gegeven wordt. Deze staat los van de wettelijke garantie. 

Winkelwagen