Montage Opdrachtbon

Onze monteurs worden per project geïnstrueerd middels een Montage Opdrachtbon. Daarop staat duidelijk vermeld wat men wanneer moet gaan doen,

waar men dat moet gaan doen en wat eventuele aandachtspunten zijn in het werk. Tevens wordt de verlegtekening voor de vloerverwarming op kantoor uitgeprint en meegegeven.

Volgens deze verleg-tekening moet het montageteam werken. Vanzelfsprekend hebben alle montageteams een volledig geëquipeerde bus bij zich, met verbandtrommel, blusapparaten, PBM’s en reservematerialen (tackers en vlechtdraad).

Kennismaking

Als men op het project komt meldt men zich bij de aanwezige uitvoerder/installateur voor een eerste kennismaking.

Vaak wordt dit gecombineerd met een briefing van de uitvoerder. Dit kan uitgebreid of beknopt plaatsvinden, maar belangrijk is dat wij ons vooraf melden bij onze klant of verantwoordelijke op een project.

De monteurs stellen zich voor en beschrijven globaal wat men komt doen en wat de planning is van de werkzaamheden. Men heeft altijd zijn/haar ID bewijs en/of VCA bij zich en zal dit tonen op verzoek.

Inspectie

Voordat ons montageteam aan het werk begint, wordt er door de hoofdmonteur een korte inspectie gedaan. Daarbij kijkt hij naar de algemene veiligheid op de bouw, noodvoorzieningen, obstakels etc.

zodat hij een goed inzicht krijgt van de totale situatie op het project. Indien hij vreemde situaties constateert, wordt er contact opgenomen met de verantwoordelijke op het project of met de projectleider van FHCN bv.

Indien daar aanleiding voor is zal deze contact opnemen met de klant.

Verlegtekening is leidend

Tijdens het werk is de verlegtekening leidend. Alleen indien de klant afwijkingen wenst of indien wij vreemde situaties constateren zullen wij die uitvoeren na overleg. Nooit zal

door ons op eigen initiatief een ander verlegpatroon, andere plaats van de verdeler of andere wijzigingen worden doorgevoerd.

Tijdens het leggen noteren we de juiste lengtes zodat het inregelen van de installatie met de juiste lengte buis gebeurt.

Doen we dit niet dan kunnen er afwijkingen ontstaan wat gevolgen kan hebben op de warmteafgifte per zones.

Afpersen van de groepen

Alle groepen die door onze monteurs worden gelegd, worden uiteindelijk afgeperst opgeleverd. Dit kan middels lucht (oktober t/m maart) of middels water (rest van het jaar).

Indien onze klant dit anders wenst dan kan dat natuurlijk. Van het afpersen van de verdelers ontvangt de klant een kwaliteitsformulier waarop de desbetreffende verdelers staan, het aantal bar en wanneer en door wie dit is gedaan.

Kwaliteitsformulier

Dit formulier wordt voor akkoord aan onze klant aangeboden en die ontvangt hiervan ter plaatse een kopie. Het getekende formulier wordt door onze administratie tevens meegestuurd met de factuur.

Controlefoto’s

Van al onze werken worden door de monteurs foto’s gemaakt. De plaats van de verdeler en de verschillende ruimtes worden gefotografeerd, en deze foto’s worden door ons digitaal bewaard onder het ordernummer van het project.

Als laatste wordt, indien wij de projecten ook getekend hebben, van de eventueel gewijzigde situatie in het legpatroon een as built tekening gemaakt die naar de klant wordt opgestuurd.